Falke Kombi Arıza Tespit

Falke Kombi Arıza Kodları

E01  Gaz beslemesi – blokajı arızası
E02 Emniyet termostat sensoru
E03 Baca termostat sensoru / baca basınc sensoru arızası
E05 Isıtma devresi NTC sensor arızası
E06 Kullanım suyu devresi NTC sensor arızası
E10 Duşuk su basıncı Sistemdeki su basıncının uygun değerde olup olmadığını kontroledin.
E25 Maximum sıcaklık uyarısı
E35 Alev oluşumu arızası